O Bibliotece

Gminna Biblioteka Publiczna w Przesmykach istnieje od 1950 roku. 

Podstawowym zadaniem jest zaspokojenie potrzeb oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa oraz uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. Ponadto zadaniem Gminnej Biblioteki Publicznej jest uczestniczenie w upowszechnianiu wiedzy i kultury, w szczególności:

  • Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i udostępnianie zbiorów, 
  • Sporządzanie i rozpowszechnianie informacji bibliograficznych i dokumentacyjnych, 
  • Działalność naukowo-badawcza, 
  • Wymiana oraz przekazywanie materiałów bibliotecznych i informacji, 
  • Organizowanie koncertów, przeglądów i festiwali, 
  • Organizowanie konkursów w różnych dziedzinach.

Kierownik jednostki: Jerzy Dmowski

Godziny otwarcia:

Poniedziałek  8.00 -16.00
Wtorek  10.00 – 18.00
Środa  8.00 – 16.00
Czwartek   8.00 – 16.00
Piątek 8.00 – 16.00